1-نودل ها را طبق دستور روی پاکت آنها بپزید. سپس زیر آب سرد در صافی بشویید.
2-سرکه برنج و روغن، سس سويا، عسل، رب و زنجبيل را در کاسه ای بزرگ مخلوط کنید از مخلوط کن استفاده کنید.
3-رشته فرنگی، مرغ، خیار را به کاسه اضافه کنید به آرامی هم بزنید روی آن را پیاز و بادام ریخته و سرو نمایید.