1-ابتدا پاستا را می پزیم و آبکش میکنیم
2-سپس آن را با اسفناج و زیتون مخلوط کرده
3- زیتون را اضافه کرده و در آخر روغن زیتون و پنیر فتا را اضافه میکنیم و آن را سرو میکنیم.