1. شعله اجاق را روی 400 درجه می گذاریم. کدو،را مکعبی می بریم و با روغن زیتون مخلوط می کنیم و آن را در فویل پیچیده و 20 دقیقه می پزیم تا قهوه ای شود.
2. لوبیا و بقیه مواد دیگر و کدو را با هم ترکیب کرده وچند دقیقه مخلوط را به حال خود می گذاریم .
3. بعد روی آن را با اسفناج تزیین می کنیم و آن را سرو میکنیم.