1. حلزون اسکالوپ رابه پودر چیلی و نمک اغشته کرده.
2. حلزون اسکالوپ، را3 تا 4 دقیقه در روغن سرخ کرده و با انبه و پاپایا سالسا و آهک ترکیب سرو می کنیم.