1- ریحان را ریز ریز کرده سس سالاد را به آن اضافه می کنیم
2- مواد باقی مانده را در یک کاسه با هم ترکیب می کنیم و سس ریحان را روی آن می ریزیم 30 دقیقه می گذاریم تا مواد به خورد آن برود.
3-سپس آن را سرو میکنیم.