1- مواد رابا هم ترکیب می کنیم
2-یک برگ کاهو را در هر یک از 4 برش نان می گذاریم
3- گوشت بوقلمون و 1/2 فنجان سالادرا روی نان گذاشته
4- روی انرا کاهو و تکه دیگر نان را می گذاریم و سپس سرو میکنیم.