1. شعله اجاق را روی 450 درجه می گذاریم.
2.خمیر را در ظرفی پهن کرده پنیر و باقی مواد را روی خمیر می ریزیم
3. 12 دقیقه تا زمانی که تردشود در فر می گذاریم و انرا به 6 قسمت برش می زنیم.