1. بادام خام را در آب جوش بریزید. بگذارید برای یک دقیقه بجوشد( دقت کنید كه بادام بیشتر از ۱ دقیقه نجوشد چون تازگیش را از دست می‌دهد).
2. بادام‌هارا آبکش كنيد. در آب یخ بریزید.
3. بگذارید برای ۲ تا ۳ دقیقه بماند. بادام‌ها را دوباره آبکش كنيد.
4. آن‌هارا با حوله تمیز خشک کنید. پوستشان را راحت جدا کنید.