1. به ترتيب سیب‌زمینی و سیر را در آرام‌پز قراردهید.
2. گوشت‌گوساله را در بالای سبزیجات بگذارید.
3. مقداری چاشنی به آن بزنید.
4. میخک و پیاز را نیز اضافه کنید. مقداری آب به اندازه کافی روی گوشت بريزيد.
5. طوری‌که روی آن را بگیرد. در آن را برای 6 ساعت و نیم تا 8 ساعت بگذارید تا بپزد.
6. گوشت را درظرف بگذاريد. روی آن را فویل قرار دهید تا گرم بماند.
7. سیب‌زمینی‌ها را نیز به ظرف منتقل كنيد. روی آن را فویل بكشيد تا گرم بماند.
8. هویج و کلم را به مدت 30 دقیقه بپزيد.
9. گوشت‌ها را با سیب‌زمینی و هویج و کلم سرو كنيد.