میوه ها را در پارچ بزرگ ریخته و سرکه و آب پرتقال را در آن بریزید و به مدت 8 ساعت بگذارید. 8 لیوان پر از یخ، میوه و شربت را به طور مساوی در آن‌ها بریزید و روی آن را با سودا پر کنید.