قند را در آب روی حرارت حل می‌کنیم. از روی حرارت برداشته آب پرتقال و آب لیمو را به آن اضافه کرده و با یخ ترکیب کنید و خوب تکان دهید.