آب پرتقال و مواد دیگر را با یخ با هم ترکیب کنید و بعد آن را سرو کنید.