آب و چای را در یک کاسه ترکیب کرده و 2 دقیقه می گذاریم تا بجوش آید. مخلوط چای را از صافی عبور می‌دهیم. نعناع و قند را اضافه کرده تا قند حل شود می گذاریم بطور کامل سرد شود و با یخ سرو می کنیم.