8 فنجان آب را به جوش می آوریم و چای کیسه‌ای و نیمی از نعناع را به آن اضافه کرده،10 دقیقه می گذاریم تا بجوش آید. آن را در پارچ می‌ریزیم و قند را در آن حل می کنیم. می گذاریم، حداقل به مدت 2 ساعت سرد شود. آن را در لیوان بزرگ پر از یخ می‌ریزیم و با نعناع تزیین می کنیم.