4 فنجان آب را به جوش می آوریم. از روی حرارت برداشته و چای کیسه ای را اضافه کرده و 10 دقیقه می گذاریم تا دم بکشد. قند را در محلول بریزید و هم بزنید، برش‌های پرتقال و آهک را اضافه کرده. 2 تا 6 ساعت می گذاریم و به مخلوط آب زنجبیل و یخ را اضافه می کنیم.