1. پیش از هرچیز لیمو‌ترش را پوست بگیرید و فیله آن را جدا كرده و همراه عرق نعناع درون پارچ مخلوط‌كن بریزید.
2. پس از آن خیار را خوب شسته و آن را با پوست داخل پارچ اضافه كرده و آن‌ها را با هم مخلوط كنید.
3. برای مخلوط كردن این مواد تنها كافی است با سرعت بالا به‌مدت یك دقیقه دستگاه را روشن كنید. توجه داشته باشید برای هر لیوان احتیاج به یك خیار متوسط دارید.
4. بعد از مخلوط شدن این مواد، آن‌ها را درون لیوان بریزید و متناسب با ذايقه خود و مهمان‌تان سكنجبین به لیوان‌ها اضافه كنید.
5. می‌توانید با كم و زیاد كردن میزان سكنجبین یك شربت سكنجبین خیار شیرین یا كم‌شیرین تهیه كنید.