1. سیر، سوپ، کره و نمک را در یک تابه بزرگ بريزيد.
2. روی حرارت زیاد بگذاريد تا جوش بیاید.
3. برنج را به آن اضافه كنيد. حرارت را کم کنید. در آن را بگذارید و صبر کنید.
4. حدود 20 دققیه روی حرارت باقی بماند یا تا زمانی‌که مایع سوپ جذب شده و غلیظ شود.
5. لیمو را در آن بريزيد و هم بزنید.