تمام مواد را در یک مخلوط کن ریخته و حدود 15 دقیقه مخلوط کنید تا زمانی‌که کاملا مواد صاف شوند. سپس سرو نمایید.