1-انگور ها را به طور مساوی در شش ظرف کوچک بریزید
2- ماست را به طور مساوی در 6 ظرف طوری بر سر انگور بریزید که 1/3 ظرف از ماست پر شود.
3- با استفاده از 1 قاشق غذاخوری شکر قرمز را بر سر ماست به طور نم نم و مساوی بریزید.
4- به مدت چند ساعت مواد را در سردی ملایم قرار دهید.
5- توجه: در زمان آماده سازی , لازم نیست مواد سرد باشند.