نعناع، ليمو و شكر را با هم ترکیب می کنیم و در پارچ می‌ریزیم و روی آن را نعناع می گذاریم و در آن چای و سودا را ریخته و با یخ خرد شده سرو می کنیم.