آب آلبالو، آب کلم، آب و آب لیمو را در یک پارچ بزرگ با هم هم بزنید یخ، را در پارچ ریخته وروی نوشیدنی را با لیمو آهک تزیین کرده و فورا سرو کنید.