چای شیرین، پای سیب و آب لیمو تازه ترکیب کرده وبا یخ پر می کنیم ودر ظرف در بسته تکان داده تا کاملا سرد شود.ودرلیوانی که با یخ پر شده سرو کرده و رویش سودا می ریزیم.