تمام مواد استفاده شده در این دستور را در مخلوط کن؛ ریخته تا صاف شود.
برای تنوع می توانیم 2 قاشق چایخوری بذر کتان موز و کاکائو را ترکیب کرده و 1 قاشق غذاخوری کاکائو شیرین نشده است را اضافه کنیم.