در یک مخلوط کن، ترکیب نیمی از بستنی و انواع توت‌ها و شیر را ریخته تا صاف شود. سپس در ليوان بريزيد و سرو كنيد.