تمام مواد را در مخلوط کن؛ می‌ریزیم تا صاف شود بعد آن را میل کنید.