1. مواد لازم را درون مخلوط کن ریخته و آنها را با هم مخلوط کنید.
2. سپس مواد را در یک لیوان ریخته و با میوه دلخواه آن را تزئین کنید.