1. قالب گرد وسط خالي را چرب كنيد. كره، شكر، تخم‌مرغ، آرد و شير را در كاسه همزن ريخته با دور كند همزن بزنيد.
2. سپس دور همزن را افزايش دهيد تا مواد تغيير رنگ دهد. يك سوم از مواد را كف قالب ريخته سيب و مارمالاد را روي مواد بريزيد.
3. باقيمانده مواد كيك را روي آن بريزيد. قالب را در فر 180 درجه سانتي‌گراد به مدت 40 دقيقه قرار دهيد تا پخته شود.
4. بعد از پخت از فر خارج كنيد و پس از چند دقيقه روي پنجره سيمي برگردانده، خنك كنيد.