ابتدا 3/4 ميزان آب را داخل ظرف مي ريزيم و به آن شكر، نمك، دارچين، وانيل و يك عدد تخم مرغ را اضافه مي كنيم. مواد را هم مي زنيم تا محلول يكنواختي به دست آيد. سپس آرد، بهبوددهنده و مايه خمير را به آن اضافه مي كنيم و خمير را ورز مي دهيم. بعد از 5 دقيقه روغن را به آن اضافه مي كنيم و سپس چانه گيري مي‌كنيم. به چانه ها هم 10 دقيقة ديگر استراحت مي دهيم. بعد چانه ها را به شكل هاي مختلف و دلخواه رول مي كنيم و دوباره به آنها استراحت مي دهيم تا برسند و حجم آنها به 2/5 برابر برسد. در اين موقع تخم مرغ ديگر را كه به طور كامل (سفيده و زرده) به هم زده ايم با قلمو به سطح شيرمال ها مي زنيم. دقت كنيد كه اين عمل را با احتياط انجام دهيد تا خمير نخوابد. خمير شكل داده شده را در سيني فر قرار داده و در دماي 150 درجه سانتيگراد به مدت 25 دقيقه مي پزيم.