مواد خشک مايه اصلي را در کاسه‌اي بريزيد. مايعات را با هم مخلوط نموده و وسط مواد خشک بريزيد، خوب مخلوط کنيد به طوري که همه مواد خشک به مايعات آغشته گردد، ولي زياد آن را هم نزنيد. قالب هاي مافين را چرب نموده و يک‌سوم هر قالب را از مايه بالا پر کنيد. بقيه مايه را کنار بگذاريد. مواد وسط مافين را که عبارت است از شکر قهوه اي، گردو، آرد، دارچين و کره آب‌شده با هم مخلوط کنيد و به تعداد قالب‌هايي که خمير مافين در آن هاست قسمت کنيد و روي خمير اصلي در هر قالب قرار دهيد. روي آن‌ها از باقي‌مانده مايه اصلي مافين بريزيد، به طوري‌که دوسوم هر قالب پر شود. مافين‌ها را در حرارت 200 درجه سانتي‌گراد و به مدت 15 تا 20 دقيقه در فر قرار دهيد.