1. روغن را داغ كنيد.
2. حلزون را با نمک و فلفل بپوشانيد.
3. حلزون را در تابه سرخ كنيد.
4. کره را داغ كنيد.
5. موسیر و سیر، را سرخ كنيد. سرکه و آب، را اضافه كنيد.
6. يك دقیقه بگذاريد.
7. حلزون را به مخلوط اضافه كنيد. بعد از پخت با جعفری و قاچ‌های لیمو، تزیین كنيد.