1. حلزون را با نمک و فلفل بپوشانيد. حلزون‌ها را سرخ كنيد.
2. بگذاريد تا کاملا پخته شود.
3. بقیه حلزون‌ها را به این روش سرخ كنيد.
4. کره راداغ كنيد. جعفری و سیر، را در آن سرخ كنيد. با هم سرو كنيد.