1. فر را در دماي 165درجه سانتي‌گراد قرار دهيد.
2. تمام مواد را با دست مخلوط كنيد. براي اين كار از مخلوط كن استفاده نكنيد.
3. مواد را در ظرف 23× 33 سانتي متري كه قبلا چرب شده بريزيد.
4. براي روي كيك تمام مواد را با هم مخلوط كنيد و روي خمير بريزيد.
5. حدود يك ساعت آن را در فر قرار دهيد.
6. روي سيم مخصوص، كيك را سرد كنيد سپس آن را برش دهيد و با چاي يا قهوه نوش جان كنيد.