1. فیله را به صورت خلالی خرد كنيد.
2. nر سویا سس به مدت دو ساعت قرار دهبد.
3. پیاز را در روغن‌زیتون الیت تفت دهيد.
4. فیله، قارچ و سبزی را اضافه كنيد. آرد را در کره تفت دهيد. به مواد فوق اضافه كنيد.
5. در این مرحله آب را اضافه كنيد و بگذاريد مواد با حرارت ملایم بپزد.
6. در اواخر طبخ نخودفرنگی و ذرت‌پخته را اضافه كنيد. پس از چند جوش خوراک آماده سرو می‌‌باشد.