1- بیکن را روی حرارت متوسط می گذاریم تا ترد شود.
2- بیکن را خارج می کنیم و باپنیر، و 4 مواد دیگر در یک کاسه،ترکیب می کنیم.فلفل نیمه رابا این مواد پر کنید.
3- فلفل را در ظرفی که اغشته به اسپری پخت و پز است سرخ می کنیم. 8 دقیقه می گذاریم تا زمانی که فلفل برشته شودوپنیر بپزد وبا گشنیز و گوجه فرنگی آن را تزیین می کنیم.