1. ژلاتين را با آب‌ليمو و كمي آب مخلوط مي‌كنيم تا حالت اسفنجي پيدا كند و روي بخار آب قرار مي‌دهيم تا حل شود.
2. سفيده را مي‌زنيم تا برفي شود و از ظرف نريزد.
3. زرده پودر قند و پوست ليمو را با هم مي‌زنيم تا سفيد و كش‌دار شود. سپس ژلاتين حل شده را به اين مواد اضافه كرده و مخلوط مي‌كنيم.
4. سفيده و خامه فرم گرفته را با قاشق مخلوط مي‌كنيم.
5. مخلوط زرده را به سفيده اضافه كرده و مخلوط مي‌كنيم.
6. مواد را در قالب ريخته و در يخچال قرار مي‌دهيم تا ببندد.

* به دليل تفاوت نوع ليموترش‌ها و ترشي آن‌ها مقدار آب‌ليمو رو به دلخواه مي‌توان كمي كم يا زيادتر كرد.