1. ابتدا کمي آرد روي سطح کار بريزيد و خمير را با وردنه پهن کنيد. خمير را به شکل دلخواه قالب بزنيد.
2.سبزي مخصوص دلمه را بشوييد، خرد کنيد و بدون روغن قدري در تابه تفت دهيد. سپس اجازه دهيد سبزي خنک شود.
3. وقتي سبزي خنک شد به آن سماق، نمک و فلفل بزنيد و روي خمير هاي قالب زده مقداري از آن بريزيد و اطراف آن را جمع کنيد و در روغن سرخ نماييد.