1. يك قالب مستطيل شكل 30 در 14 سانتي‌متر را چرب كرده و كف قالب را كاغذ روغني بياندازيد.
2. آرد، نمك، تخم‌مرغ، كره و شكر را در ظرفي ريخته و با قاشق چوبي به مدت 1 دقيقه هم بزنيد. قهوه‌ را در آب گرم حل كرده و با گردوها به مايه اضافه كنيد.
3. مايه را در قالب ريخته و در فر گرم شده روي درجه 325 درجه فارنهايت يا 160 درجه سانتي‌گراد به مدت 35 تا 45 دقيقه قرار دهيد.
4. سپس از فر خارج و بعد از سرد شدن كيك را از قالب درآورده و روي توري خنك كنيد.

* در صورت تمايل به جاي قالب مستطيلي مي‌توانيد از دو قالب گرد( 17 سانتي‌متري) استفاده كرده،‌ روي هم گذاشته و بين آن‌ها را كرم بماليد و روي كيك بالايي را هم با كرم تهيه شده پوشانده و با گردو و قهوه تزيين نماييد.