1. هل، دارچين و ميخك را در قابلمه‌اي كوچك يا وسيله‌اي شبيه قابلمه بريزيد. سپس آب را به آن اضافه كنيد.
2. روي حرارت متوسط يا كمتر از متوسط قرار داده و بگذاريد به مدت 5 دقيقه بجوشد.
3. قبل از قل زدن شعله را خاموش كنيد. بعد از آن نوبت به آب‌هويج مي‌رسد.
4. آب‌هويج را نيز در ظرفي ريخته و داغ كنيد، مايع حاوي هل، دارچين و ميخك را از صافي رد كرده و مايع را جدا كنيد، آب هويج را با مايع هل، دارچين و ميخك مخلوط كرده و در 3 فنجان تقسيم كنيد.
5. حتما قبل از اين كار عسل را در ته فنجان بريزيد.

* اين نوشيدني مي‌تواند يك صبحانه كامل براي شما باشد البته به همراه كيك يا يك نوع نان خوشمزه و طعم‌دار.