بکينگ پودر را در شير حل نموده تخم مرغ ها را به آن اضافه مي کنيم. آرد و نمک و روغن آب شده را بتدريج به مواد اضافه مي کنيم. اين خمير را با چنگال هم زده تا صاف و يکدست شود. سيب ها را پوست کنده حلقه حلقه مي کنيم. هسته وسط آن را با قالب گرد بيرون آورده روي حلقه ها با پودر قند پاشيده بعد در خمير بنيه فرو برده به طوري که کاملا آغشته به خمير شود. مقداري روغن در ظرفي ريخته روي حرارت قرار مي دهيم تا گرم شود بنيه ها را در روغن سرخ مي کنيم سپس در صافي گذاشته تا روغن اضافه آن خارج شود پودر قند و دارچين را مخلوط کرده بنيه هاي آماده را داخل آن مي غلطانيم.