1. شكلات، كره، خامه، عسل و آب پرتقال را مخلوط كرده روي حرارت غيرمستقيم قرار دهيد تا مواد صاف و يك‌دست شود.
2. از روي حرارت برداشته انجير، خلال بادام و بيسكويت پودر شده را اضافه كنيد و بعد از مخلوط شدن به مدت يك ساعت در يخچال قرار دهيد تا شكل بگيرد.
3. سپس از مواد به اندازه يك قاشق چاي‌خوري برداشته در كف دست گرد كنيد و در پرك بادام تست شده بغلتانيد.
4. ترافل آماده را روي كاغذ روغني قرار داده و در دماي يخچال نگهداري كنيد. در صورت تمايل مي‌توانيد به جاي انجير خشك از آلوي خشك شده و يا خرما استفاده نماييد.