1. صفحه‌ فلزي مانند سيني را كمي چرب كنيد. آب را با شكر در ظرفي غير تفلون ريخته و آن را روي حرارت قرار دهيد، مواد را هم نزنيد و بگذاريد تا ذرات شكر حل شده و كم‌كم بجوشد تا كارامل شود.
2. در همين حين مدام اطراف شيره را با قلم‌موي خيس پاك كنيد تا شكر روي ديواره‌ها نسوزد.
3. وقتي كارامل خوش‌رنگ شد، مخلوط آجيل را يك‌جا به همراه 20 گرم كره داخل كارامل ريخته( بهتر است اول كره را بريزيد وقتي آب شد، آجيل را اضافه كنيد) و مواد را هم بزنيد.
4. مواد را به صورت يك‌جا روي صفحه فلزي بريزيد و صبر كنيد تا به طور كامل ببندد.
5. سپس سوهان را با چاقو به ابعاد دلخواه ببريد. شكلات را( به صورت غير مستقيم يا به روش بن ماري) ذوب كنيد و زير سوهان‌هاي بريده شده را يك تا دو بار داخل شكلات طوري فرو كنيد كه تا حدي ديواره و روي( كناره‌هاي) سوهان در شكلات فرو رود.
6. سوهان‌هاي شكلاتي را روي كاغذ روغني قرار دهيد تا به طور كامل ببندد.