شكلات را ذوب كنيد ولي نگذاريد داغ شود. مقداري از آن را درون قالب ريخته بچرخانيد طوري كه شكلات تا لبه قالب برسد. قالب را روي سيني برگردانيد و درون يخچال بگذاريد. بعد از دو الي سه دقيقه قالب را از يخچال خارج كرده، اضافه‌هاي نيمه بسته شدة شكلات را با لبه كارد بگيريد و اين‌بار قالب را رو باز درون يخچال قرار دهيد تا شكلات كاملاً بسته شود.
قالب را از يخچال درآورده مجدداً مقداري شكلات روي آن بريزيد و مراحل قبل را مجدداً انجام دهيد. رويه دوم براي اين است كه شكلات قطورتري داشته باشيم كه نشكند.
وقتي لبه اضافة شكلات را براي بار دوم گرفتيد آن را مجدداً در يخچال بگذاريد. صبر كنيد تا كاملاً سرو شده شكلات از قالب جدا شود.
به همين صورت نيمه دوم تخم‌مرغ را هم درست كرده آن‌ها را به كمك شكلات گرم به هم بچسبانيد و به صورت دلخواه تزيين كنيد.
مي‌توانيد نصفه‌هاي شكلات را با انواع موس‌ها پر كرده به صورت دسر پذيرايي كنيد. مي‌توانيد براي لايه دوم از شكلات سفيد استفاده نماييد.