1.پياز را خلالي كرده و تفت مي‌‌دهيم.
2.سيب‌زميني و هويج را نگيني مي‌‌كنيم و با پياز كمي تفت مي‌‌دهيم.
3.كنگر را پاك كرده و با نخودفرنگي به مواد اضافه كرده و آنها را هم تفت مي‌‌دهيم.
4.ادويه و آب‌جوش را هم مي‌‌ريزيم و اجازه مي‌‌دهيم با حرارت كم بپزد.
5.بعد از پخت آب ليمو را اضافه كرده و با شويد تزئين مي‌‌كنيم.