4 عدد ليوان 250 ميلي ليتري را انتخاب كرده آب خيار را بين آنها تقسيم كنيد سپس آب گريپ‌ فروت و آب ليمو و در نهايت آب را داخل ليوان ريخته 2 تكه يخ داخل هر ليوان بريزيد و حلقه ليمو برگ نعناع را نيز داخل ليوان ريخته نوشيدني آماده است