1. سبزی سالاد را شسته و بگذارید تا خشک شود. بهتر است که در یک آبکش آب آن را بگیرید.
2. سبزیجات و بقیه مواد اولیه را به طور مساوی در چهار ظرف تقسیم کنید.
3. سرکه، روغن، نمک و فلفل را سریع مخلوط کنید و روی سالاد بچکانید.