1.شير را بجوشانيد و بعد شکر، بادام و پسته بريزيد.
2.بعد از حل شدن شکر گلاب را اضافه کنيد و هم بزنيد و بعد از ده تا پانزده دقيقه از روي اجاق گاز برداريد.
3.بعد از سرد شدن داخل يخچال بگذاريد تا کاملاً سرد شود و بعد از سرد شدن شربت آن مي توانيد سرو کنيد.
اين شربت خيلي خوشمزه و مقوي است و هندوستان خيلي رواج دارد هنگام نذر و نياز از اين شربت استفاده مي کنند.