1. سینه‌مرغ را با یك حبه سیر و مقداری آب و نمك، روی حرارت قرار دهید تا پخته شود.
2. استخوان‌های مرغ را جدا و آن را ریش نمایید.
3. آن گاه پیاز رنده‌شده، زعفران دم كرده، نمك و تخم‌مرغ‌ها را بیفزایید.
4. كف تابه را روغن بریزید تا داغ شود، سپس مواد آماده فوق را درون تابه بریزید و در ظرف را بگذارید تا تخم مرغ آن بسته شود.
5. اكنون كوكو را برگردانید تا سمت دیگر آن نیز سرخ شود.