1.اسپاگتی را بدون نمک و چربی می‌پزیم.
2. قابلمه را اغشته به اسپری پخت کرده و روی حرارت متوسط می گذاریم.
3. کدو را اضافه کرده به مدت 5 دقیقه تا زمانی که به آرامی پخته شود روی گاز می گذاریم.
4. پنج مواد دیگر را به مدت 4 دقیقه در آب می پزیم.
5. ماکارونی را به طور مساوی بر روی هر یک از 4 بشقاب می گذاریم و روی هر یک را با مخلوط کدو سبز و پنیر پر می‌کنیم.