زغال اخته را خرد کرده وبا شیرین کننده در یک کاسه بزرگ بمدت 30 دقیقه تا زمانی که شکر حل شود. آب جوش و ژلاتین را در یک کاسه بزرگ 2 دقیقه ترکیب کرده وهم بزنید تا ژلاتین حل شود. تا قوام یابد. مخلوط قره قروت، کرفس و سیب را به مخلوط ژلاتین اضافه کرده و هم بزنید مخلوط را در یک قالب که با اسپری پخت اغشته است پر کرده. می توانیم درون بشقاب راکاهو ریخته و با ان سرو کنیم.