1. يك كيلو گندم رو از شب قبل خيس كنيد.
2. بعد چهار كيلو دوغ را به آن اضافه كنيد و بگذاريد حسابی بجوشد تا گندم كاملا پخته بشود. نكته مهم اين است كه بايد مدام هم بزنيد تا ته نگيرد( می‌شه زير آن شعله پخش كن گذاشت و حرارت را كم كرد ولی احتمال ته گرفتن باز هم هست) .
3. بعد كه كاملا دوغ تمام شد و گندم پخت بهش زردچوبه در صورت تمايل اضافه كنيد.
4. می شه ترخينه رو توي سينی ريخت و روش رو با تنزیب پوشوند تا در هوای آزاد خشك بشه، اما اين كار مستلزم اين است كه مدام آن را زير و رو كنيد تا كپك نزند. روش بهترش بسته بندی كردن و نگهداری آن در فريزر است.
5. برای تهيه آش ترخينه هم بايد بعد از اين كه نخود، لوبيا چيتی و عدس را پختيد ترخينه، اسفناج، پيازداغ( در صورت تمايل ) و نعناعداغ را به آن اضافه كنيد و بگذارید بپزد و جا بیفتد.